FR  EN  NL  

Opleidingen

Welke opleidingen worden aangeboden? 

  • 3 praktische vormingen : Huishoudhulp, Keuken- en zaalhulp en Kantoorbediende
  • 1 kwalificerende vorming : Thuisoppas

opleidingen

Wat verwacht Idée 53 van de kandidaten ?

Zin hebben om het gekozen beroep uit te oefenen.
Een voltijdse opleiding willen volgen en in de mogelijkheid zijn dit te doen.

Welke zijn de voorwaarden om aanvaard te worden ?

Om een praktische vorming te volgen, moet u  :

  • Werkzoekende zijn en ingeschreven bij ACTIRIS
  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Het getuigschrift van Secundair Onderwijs – 2e graad niet behaald hebben, of geen werk kunnen vinden door gebrek aan kwalificatie

Idée 53 legt geen leeftijdsgrens op.
Voor de vorming "thuisoppas" worden andere specifiekere condities vereist.

 de stagiaires

Praktische informatie ?

Elke vorming wordt in ‘t Frans gegeven.
De vormingen worden gegeven van maandag tot vrijdag, van 08u00 tot 17u00.
Er worden geen lessen gegeven tijdens de vakantie.

Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Brusselse overheid zijn de vormingen gratis.
De stagiaires worden erkend door Bruxelles Formation en krijgen een onkostenvergoeding van 1 € per vormingsuur.

 

 

Met de steun van

Fonds social européen  Francophones Bruxelles  Be.Brussels

Partner van

  Bruxelles Formation    

ID53 is lid van

eBISP