FR  EN  NL  

Partners

Europa

Idée 53, is een Europees project. De vzw krijgt steun van het Europees sociaal fonds (ESF).

Idée 53 heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Brusselse overheid. De vereniging is officieel erkend door de Commissie van de Franstalige gemeenschap  COCOF. Elk jaar ondertekent de vzw een partnerschapsovereenkomst met ACTIRIS en Bruxelles Formation.

Zij werkt eveneens samen met meerdere OCMW's.

Het project Idée 53 ontstond uit de samenwerking van verschillende sociale instellingen die de toekomst van personen levend in moeilijke omstandigheden, beter willen maken.

De organisatie houdt niet op partnerschappen op te starten om de efficiëntie van zijn acties te verbeteren.

Idée 53 is lid van twee federaties : de feBISP (Fédération Bruxelloise de l'Insertion Socio-Professionnelle – Brusselse Federatie voor sociale en professionele insluiting) en ACFI (Action – Coordonnée – Formation – Insertion).  De vzw werkt in samen met verschillende andere verenigingen waaronder de vzw Cyber 53. Idée 53 behoort tot de sector die instaat voor sociale en professionele inschakeling.

Idée 53 streeft naar een langdurige, wederzijdse en  respectvolle relatie met de ondernemingen waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst afsluit.

Van de aangesloten ondernemingen verwacht Idée 53 een grote betrokkenheid die essentieel is voor het welslagen van haar projecten. Door het aanbieden van stageplaatsen, bieden zij de cursisten een vorming die nauw verbonden is aan de realiteit op het terrein. De samenwerking tussen de ondernemingen en Idée 53 is een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Indien u Idée 53 wenst te steunen als partner, neem contact met ons op.

 

Met de steun van

  Francophones Bruxelles  Be.Brussels

Partner van

  Bruxelles Formation    

ID53 is lid van

eBISP

 

 

suivez-nous sur les réseaux sociaux